User login

Dokumentumtár

LOLAMAR - Dokumenti - Dokumentumtár - Documents

LOLAMAR - Workshop

Prezentacije - Előadások - Presentations

Perger Éva - A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló vidéki térségekben
Farkas Jenő Zsolt - A vizsgált szerb-magyar határ menti térség bemutatása a statisztika tükrében
Kovács András Donát - A vizsgált szerb-magyar határ menti munkaerőpiac jellemzőinek és a munkából kiszorult társadalmi rétegek problémáinak megítélése a szakemberek és az érintettek véleményének tükrében
Stana Pajković - LOLAMAR-2013 - Ka lokalno baziranim politikama tržišta rada u prekograničnim ruralnim oblastima

LOLAMAR - Završna konferencija - Zárókonferencia - Final Conference

Pozivnica - NAUČNA ZAVRŠNA KONFERENCIJA

Projekat - brošura - szórólap - leaflet
LOLAMAR brošura
LOLAMAR szórólap

Prezentacije - Előadások - Presentations

Balint Juhasz – Aktivne mere politike Zapošljavanja
Fazekas Károly – Hátrányos helyzetű térségek és csoportok Magyarországon
Dušan Šćepanović - Privredni ambijent kao jedan od uzročnika neaktivnosti stanovništva
Bódi Ferenc – Foglalkoztatási válság a perifériákon különös tekintettel az országhatármenti térségekre
Nataša Ivanović - НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Stana Pajković - Neaktivnost u kontekstu trenutnog stanja na tržištu rada Zapadnobačkog okruga
Perger Éva – Kovács András Donát – Farkas Jenő Zsolt - Munkaerőpiaci kirekesztődés a szerb-magyar határ menti térségben

LOLAMAR - Finalna studija - Zárótanulmány - Final Study

Završni studija - Zárótanulmány (samo na mađarskom)

LOLAMAR - Priručnik - Kéziköny - Handbook

LOLAMAR Priručnik
LOLAMAR Kézikönyv

LOLAMAR - Eseji - Tanulmánykötet - Study Book

LOLAMAR Eseji
LOLAMAR Tanulmánykötet

This website has been produced with the financial assistance of the European Union, The content of the website is the sole responsibility of HAS RCERS and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"